GENODRÁMA

A családi mintázatok és örökségek dramatikus átmunkálásának lehetősége

 

Sorskérdések

Sorsformáló élmények,

 Személyesen megtapasztalt tudás az ősökről, 

 A generációkon átívelő mintázatok átmunkálása

Felbukkanó családi titkok

A választások

Üdvözlöm

Tóth Borbála klinikai szakpszichológus vagyok. A családi rendszerekkel először a saját képződéseim során találkoztam. Néhány meghatározó jelentőségű és személyiségű mester indított el azon az úton, amely elvezetett a Genodráma jelenlegi kimunkálásához és módszertanának elmélyítéséhez.

 Két szálon szövődik ez az út, a családterápiában Prof. Dr. Kurimay Tamás kiképzése alatt váltam családterapeutává. Meghatározó volt számomra Prof. Dr. Irena Namislowska lengyel családterapeuta által vezetett workshop, a genogram, (családfa) felvételéről. A másik szál pszichodramatikus képződésemhez kötődik. Itt olyan mesterek képeztek, mint Gallus Klára és Prof. Dr. Bugán Antal. A nemzetközileg elismert pszichodramatisták közül pedig nagy jelentőségű volt számomra, hogy részt vehettem a belga szondiánus Chantal Neve- Hanquet és az ausztráliai Max Clyton műhelyein.

A családterápiás vonal mentén jutottam el a Genogram (családfa) felvételéhez és feldolgozásához, amelyet a „Családfánk-sorsunk rejtett mintázata” c. kötetemben tettem közzé. (Kairosz Kiadó, 2006.) A családterápia elmélete és a pszichodráma gyakorlata, - a cselekvésben megélt személyes élmény - adta az ötletet a két módszer ötvözéséhez és kimunkálásához. Nemzetközileg széles skálája van a Genodráma alkalmazásának Brazíliától Portugáliáig, Az USÁ-tól Németországig. A módszer lényege, hogy a családi rendszerekben való eligazodás mellett utat nyit a generációkon keresztül átívelő   családi mintázatokhoz.

 Magyarországon elsőként alkalmaztam az általam kidolgozott módszert. Így olyan nyílt vagy rejtett kapcsolati mintázatok kerülhetnek felszínre, amelyeket a „hagyományos” módon alkalmazott dramatikus módszerrel nem mindig lehet feltárni. Kathartikus élmény, amikor a családi kontextus megragadásában megjelenő „többlet élmény” a zsigerekig megérinti a csoportban résztvevőket, ezzel lehetőséget nyújtva a családi (meta)kommunikációnak  a személyre tett bénító vagy a személyes fejlődést előrevivő megtapasztalására.

Máraival vallom: „AZ IGAZI ÉLMÉNY az ember számára tehát elsőrendűen ennyi: önmagának a megismerése. A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmetes vagy tanulságos; önmagunk és (CSALÁDUNK) megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás”

Tóth Borbála

Módszerek

Rendszerszemléletű, családterápiás megközelítés

Genogramfelvétel – három generációra kiterjedő családfafelvétel

A genogram: transzgenerációs rendszertérkép

Családi történetek, - narratívák – feltárása, feldolgozása

A nemzedékről nemzedékre történő értékátadás vagy elakadások nyomonkövetése

Genodráma - a kapcsolati mintázatok, családon belüli elakadások pszichodramatikus feldolgozása

6-8 July, 2017 XXI. Congress of the Internatoinal Szondi Association

6-8 July, 2017 XXI. Congress of the Internatoinal Szondi Association
Budapest
Genodrama as a possibility of dramatic processing of family patterns and family heritage

2017. június 1-3. Magyar Pszichológiai Társaság

2017. június 1-3. Magyar Pszichológiai Társaság
XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése – Szeged

2017. 04. 07. KAPSZLI

2017. 04. 07. KAPSZLI
Genodráma-műhely
A Genodráma, mint a családi mintázatok és örökségek dramatikus átmunkálásának lehetősége - előadás

2013. Őseink sorsformáló üzenete

2013. Őseink sorsformáló üzenete
Genodráma-műhely
XVII. Pszinapszis, Budapest

2012. Fórum Humánum Szeged

2012. Pszinapszis Budapest

2012. Pszinapszis Budapest
“Őseink bennünk élő üzenetei” GENODRÁMA – műhely

2012. Magyar Pszichodráma Egyesület

2012. Magyar Pszichodráma Egyesület
X. kongresszusa:
Esély a változásra- GENODRÁMA ; társvezető: Vajdics Anikó – műhely

FÓKUSZBAN A GENODRÁMA CSALÁDUNK – VÁLASZTÁSAINK - TRANSZGENERÁCIÓS MINTÁINK

Rendszerszemléletű megközelítéssel és dramatikus átmunkálással.

60 órás önismereti munkára hívom mindazokat a pszichológusokat és pszichológus hallgatókat, akik készek saját családfájuk, (genogramjuk) felvételére és feltérképezésére, és annak dramatikus átmunkálására.

A genodramatikus munka révén ráláthatunk a bennünk élő családi mintázatokra, a családi rendszertérképre. Az elakadásokkal való szembenézés és feldolgozás révén eljuthatunk egy harmonikusabb családi működéshez.

A csoport indulása: 2017. márc. 16. heti rendszerességgel du. 16-21 óráig.

Helyszín: a Magyar Pszichológiai Társaság szervezésében.

Óradíj: 1600 Ft/ óra, amely magában foglalja a terembérleti díjat is.

A csoportba kerülést első interjús beszélgetés előzi meg.

Jelentkezés: Tóth Borbála

klinikai szakpszichológus, családterapeuta, pszichodráma-vezető

mobil: 06 30 242 2612 e-mail: borbala.toth2@gmail.com


Családi örökségeink

2020 febr.22-én, szombaton,a Magyar Pszichológiai Társaság szervezésében  vezetésemmel 150 órás önismereti csoport indul a következő témában:” Családi örökségeink: transzgenerációs hatások  feltérképezése családfa felvétel során-az önismereti genodráma folyamattól a tudományos elméletekig”

 

Jelentkezési lap és további információ: www.mpt.hu


 

Tóth Borbála – genodráma

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 45/b
06-30-242-26-12